BMS
ĒKU VADĪBAS SISTĒMAS
Ietaupa Jūsu Enerģiju
Ietaupa Jūsu Laiku
Ietaupa Jūsu Naudu

Johnson Controls – ēku inženiersistēmu automātika

Johnson Controls NCE25NCE kontrolleri ir paredzēti ventilācijas iekārtu, ISP, saldēšanas staciju un citu inženiersistēmu apvienošanai sistēmā Metasys. NCE uztur sakaru caur Ethernet. Iebūvētais interfeiss ļauj pārvaldīt Metasys tīmekļa lapu. NCE ļauj pārvaldīt tīklu un savienojas ar ievadizvadierīcēm (I/O). Ir iespējams apvienot līdz 32 ierīcēm vienā tīklā, izmantojot IP protokolu.

NAE sērija tiek izmantota ēku inženiersistēmu kontrolei. Johnson Controls NAE55Kontrolleri veic vadību, dispečerizāciju, signalizāciju, enerģijas sadalīšanu, kā arī datu analīzi un saglabāšanu. Darba pamatā ir BACnet, LonWorks un N2. NAE tehnoloģijas arī izmanto IP protokolu un nodrošina daudzpieeju Ethernet tīklā pie ēkas vadības sistēmas Metasys. Dati ir droši aizsargāti ar parolēm.

Johnson Controls M9108Rotācijas elektropiedziņas M9108 kontrolē gaisa patēriņu. Piedziņas darbojas ar maziem un vidējiem gaisa aizbīdņiem ventilācijas, kondicionēšanas un apkures sistēmu gala iekārtās. Sava kompaktuma dēļ tie der montāžai ierobežotās telpas apstākļos, bet speciālais adapteris ne tikai ierobežo štoka pagriešanas leņķi, bet arī noteic tā stāvokli.

Elektropiedziņas M9208 ar atvilcējatsperi tiek izmantoti ar gaisa Johnson Controls M9208aizbīdņiem gaisa kondicionēšanas sistēmās. Piedziņa pārvieto aizbīdni darba stāvoklī, vienmērīgi noslogojot iebūvēto atsperi, kad ienāk vadošais signāls no kontrollera. Ja ir barošanas pārtrauces, atspere atgriež aizbīdni sākuma stāvoklī. Izmantojot speciālu rokturi, ir iespējams vadīt piedziņu arī manuāli, ja tas ir nepieciešams.

Johnson Controls VA-7800Lineārās piedziņas VA-7800 attīsta spēku 1000 N un nodrošina trīs pozīciju vai proporcionālo AVGK sistēmu vārstu vadību. Tās tiek piegādātas ar atvilcējatsperi un bez tās, ir aprīkotas ar manuālo vadību, štoka gaitu no 7 līdz 25 mm. Dažādi sērijas VA-7800 modeļi ir paredzēti uzstādīšanai uz Johnson Controls vītnes vai atloka vārstiem, pie tam piedziņas un vārsti var tikt piegādāti gan atsevišķi, gan kā gatavs komplekts.

Sērijas VG8000N vārsti tiek izmantoti ūdens un tvaika patēriņa Johnson Controls VG8000Nregulēšanai ventilācijas, kondicionēšanas un apkures sistēmās. Šajā sērijā ir vārsti ar elektrisko un ar pneimatisko piedziņu, kuri darbojas ar šķidrumiem, ar temperatūru 0 – 180 °С (ar glicerīna blīvslēgu – -10 – 180 °С).  Vārsti VG8000N var būt 2 un 3 gaitu, kā arī maisītājvārsti un pārplūdes vārsti.

Johnson Controls VGS800W1NVGS800W1N – tā ir vārstu sērija siltuma nesēju patēriņa regulēšanai ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu gala ierīcēs. Ierīces darbojas ar Johnson Controls piedziņām VA-77xx un VA-78xx un tām ir patēriņa koeficients Kvs no 0,63 līdz 40. Tiek ražoti 2 un 3 gaitu maisītājvārsti siltumnesējiem, ar temperatūru 2 – 130 °С.

Р233 spiedienu starpības kontroles devējs gaisvadā interpretē Johnson Controls P233spiedienu starpības izmaiņas kā izmaiņas gaisa patēriņā. Gaiss ienāk ierīcē pa diviem kanāliem, kuri ir sadalīti ar speciālu membrānu. Ja rodas spiedienu starpība, tad membrāna pārvieto atsperi, kura aktivē releju. Р233  tiek iebūvēts ēku inženiersistēmās, lai noteiktu pārspiedienu vai retinājumu gaisvados.

Johnson Controls RS-1100Sērijas RS-1100 vadības panelis tiek pielietots BMS sistēmās, kopā ar Facility Explorer kontrolleriem. Panelis uztur izejas spriegumu 0-10 V, ar kuru tiek regulēta gaisa temperatūra telpā. Šajā sērijā tiek ražoti modeli ar šķidro kristālu displeju un bez tā, ar ventilatora griešanās ātruma regulēšanas pogu un bez tās, kā arī ar citām funkcijām.

Devēji ТS-9100 / TE-9100 – nosaka ūdens vai Johnson Controls TS-9100_TE-9100gaisa temperatūru AVK automātiskajās sistēmās. Atkarībā no konkrētā modeļa, devēji izdod aktīvu (0-10 V) vai pasīvu signālu (NTC, Pt1000, Pt100). Devēju līnijā ir caurulītes un čaulas, dažāda garuma iegremdējamiem devējiem. Visām ierīcēm ir IP 54 apvalku aizsardzības pakāpe.