BMS
ĒKU VADĪBAS SISTĒMAS
Ietaupa Jūsu Enerģiju
Ietaupa Jūsu Laiku
Ietaupa Jūsu Naudu

Automātika EATON uz releja EASY bāzes

Eaton rūpnieciskās automatizācijas ierīcēm ir teicams cenas un kvalitātes samērs. Tās var pielietot dažādas sarežģītības objektos, tajā laikā, tie ir viegli uzstādāmi un vienkārši ekspluatācijā. Automatizācijas ierīces pārstāv līnija Moeller:eaton-easy

  • EASY Control – kontroles ierīces,
  • Easy Safety – drošības ierīces,
  • MFD-Titan – daudzfunkcionāli displeji,
  • EASY – relejs ar programmatūru EASY-SOFT-PRO,
  • MI4 – operatora paneļi.

Eaton automatizācijas elementi kalpo par bāzi ekoloģiskām, nedārgām, drošām energotaupīšanas sistēmām, un tiek plaši izmantotas, lai nodrošinātu ķīmiskās un enerģētiskās nozares efektīvu darbību. Eaton automatizācijas komponentus arī plaši pielieto sadzīvē. Tie nodrošina dažādu fizikālo rādītāju kontroli, no kā ir atkarīga sistēmu un mehānismu precīza darbība.

Easy500, easy700, un easy800 ir releja EASY bāzes modifikācijas un tiek ražoti dažos variantos. Modeļa veidu nosaka barošanas spriegums (piemēram, 12 un 24 V – līdzstrāva, 240 V un 24 V – maiņstrāva). easy-soft-proIzstrādājumiem ir paneļi ar pogām šķidro kristālu displeji. Iegādājoties šī tipa releju, patērētājs saņem lietošanai gatavu, nedārgu risinājumu un ierīci, kas ir droša ekspluatācijā, kā arī taupa līdzekļus un laiku uzstādīšanas un palaišanas gaitā. Relejs EASY (easy500, easy700, un easy800 / MFD-Titan) tiek programmēts ar EASY-SOFT-PRO palīdzību. Ar šīs programmas palīdzību tiek izveidota grafiskā vizualizācija arī displejā MFD-Titan. Līdz sistēmas ieviešanai ekspluatācijā, releja shēmas darbu var pārbaudīt ar iebūvētā simulātora palīdzību. Beidzot programmēšanu ar EASY-SOFT-PRO palīdzību, tiek sastādīta detalizētā dokumentācija.